Altaturneringen i fotball er et resultat av flere tusen dugnadstimer fra Altas lokalbefolkning, medlemmer av Alta IF godt hjulpet av andre idrettslag i Alta. 

Altaturneringen, Alta IF og arrangørklubbene er utrolig takknemlig for den innsatsen klubbens medlemmer, foresatte og ildsjeler legger ned for at vi kan arrangere en fotballfest av denne skalaen i Alta og Finnmark.  

Ønsker du å melde deg som frivillig? ta kontakt med turneringsleder Lene Bull Kristensen.

Mail: lene@altaif.no 

Mobil: +47 95 88 89 93