Overnatting under Altaturneringen skjer på skoler til følgende priser:

 • A-kort kr. 1100,- (overnatting og alle måltider)
 • B-kort kr.   850,- (overnatting og alle frokoster og kveldsmat)
 • C-kort kr.   450,- (kun overnatting)

Prisene gjelder for hele oppholdet (torsdag-søndag). For mer informasjon om priser under deltakerkort & priser.  Dette skal bestilles og betales lagvis, ikke individuelt. 

Deltakerkorteneskal  være bestilt senest 28.juni. Det er denne bestillingen som avgjør plassering av skole og størrelse på klasserom. Deltakerkort tilbakebetales kun om endring/kansellering skjer innen betalingsfristen.

Grunnet begrensede overnattingsplasser må vi prioritere overnatting for spillerne fremfor å huse foreldre. Info om eventuelle muligheter for overnatting for andre på skole kommer etter påmelding/betalingsfristens utløp.

Ved overnatting på skole skal voksen ansvarlig leder være sammen med laget så lenge laget er på skolen. Dette gjelder også på dagtid. Deltakerkort gjelder for både spillere og ledere som skal bo på skole under oppholdet. Enkeltspillere som ønsker annet deltakerkort enn resten av laget vil kunne plasseres på annen skole grunnet kapasitet. Det er da laget/klubben sitt ansvar å ha egen leder til vedkommende.  

Vi benytter oss av følgende skoler: 
(oppdatert liste kommer)


Reglement ved overnatting på skole: 

 • Det skal være minst en voksen ansvarlig / reiseleder som overnatter med hvert lag
 • Ansvarlig /reiseleder skal gjennomgå reglementet og er ansvarlig for at alle i reisefølget er klar over gjeldene regler for skolen.
 • Lagleder/reiseleder skal sette seg inn i branninstruksen og ha oversikt over rømningsveier.
 • Det skal oppgis riktig antall boende pr klasserom. Dette er noe brannvesenet skal ha fra oss og det kan bli utført stikkontroller av dem.
 • Rommene må selv klargjøres for overnatting. Rydd unna pulter og dekk til ting som er utsatt. Informer spillere om hensyn som må tas i klasserom/grupperom.
 • Ikke skriv på tavler/whiteboards og ikke bruk noe av skolens utstyr.
 • Det er IKKE tillat med ballspill/ballek innendørs. Baller skal oppbevares i bag/ballnett.
 • Fotballsko skal tas av før man går inn på skolen.
 • Om spillere/laget/klubben forvolder skade ved uaktsom bruk av bygning/materiell, må de dekke utgifter som påløper til reparasjoner, utbedringer eller nyanskaffelser.
 • Om noe skades, vennligst kontakt vakt/skoleansvarlig.
 • Det skal være ro kl. 23:00, alle må være inne på egne rom og ytterdøren låses. Om laget kommer inn senere grunnet kamper, gi beskjed til vakt så de er klar over det.
 • vis hensyn!
 • Røyking er forbudt på/i skolens område.
 • Alkohol/rusmidler er forbudt. Dette samsvarer med Norges Fotballforbund sitt reglement. Overtredelse vil bli politianmeldt.
 • Ved utsjekk skal utstyr og pulter settes tilbake slik det var ved innsjekk.
 • Kost gulvene ved behov og kast søppel i container utenfor skolen. Pant kan legges ved vaktplass om dere ikke ønsker å ta det med dere.
 • Kontakt vakta 1t før utsjekk for inspeksjon
 • Utsjekk senest kl 12:00 på søndag (om ikke annet er avtalt)