Inndelingen er basert på tilsvarende oppsett som lagene finner i seriespill i Finnmark.

For klassene J20, G19, G/J17, G/J15, G/J13 er det dermed sammenslåtte årsklasser, henholdsvis 12 og 13, 14 og 15, 16 og 17, 18 og 19. I all hovedsak betyr dette at spillere får to år på hver spillform.  i klassene 20, 19, 17, 15 og 13 tilbys to ulike spillformer.  Nedsatt spillform er et tilbud for de som ikke er nok spillere.

Altaturneringen forbeholder seg retten til å endre spilleform eller kutte ut klasser dersom det ikke er nok påmeldte lag. 

Alle lag skal levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Dette gjøres i påmeldingsportalen innen frist. Endringer og justeringer kan gjøres inntil en uke før turneringsstart.
Laglistene skal inneholde navn, fødselsdato og fødselsår på spillerne.


Gutter / Jenter

Klasse

Spillform

Nedsatt Spillform

Spilletid

Født etter

- / J

20

11:11


2 x 30

01.01.2004

G / - 

19

11:11


2 x 30

01.01.2005

G / J

17

11:11

7:7  

2 x 25

01.01.2007

G / J  

15

11:11

7:7  

2 x 25

01.01.2009

G / J  

13

9:9

7:7  

2 x 20

01.01.2011

G / J  

11

7:7


2 x 15

01.01.2013

G / J  

10

7:7


2 x 15

01.01.2014

G / J  

9

5:5


2 x 12

01.01.2015

G / J  

8

5:5


2 x 12

01.01.2016

G / J  

7

3:3


2 x 12

01.01.2017

G / J  

6

3:3


2 x 12

01.01.2018

Stjerneklassen
(Tilrettelagt fotball)

Åpen

7:7


2 x 10

Åpen for alle

Alle bestillinger gjennomføres via påmeldingsportalen.

Påmeldingsavgift er per deltakende lag. Siste Påmelding er 28 . Juni 2024.
Lag som ikke har betalt påmeldingsavgiften innen 14. juli 2024 vil bli strøket fra turneringen.