Oppdateres fortløpende...


Har du husket å:

o    Anbefaler alle å møte på Lagledermøte torsdag 08.08.24 kl 21:30. 
Oppmøtested i matteltet på Alta Idrettspark. 

o    Fylt ut laglister i Cupmanager/påmeldingsportalen. Ingen spillere er spillerberettiget uten at navnet er påført laglisten. For spillere som har dispensasjon fra de respektive kretsene må dette markeres tydelig og kopi av dispensasjonen må vedlegges

o    Satt deg skikkelig inn i turneringsreglementet

o    Registrere kontaktperson under turneringen? Husk at denne personen må være tilgjengelig under turneringen i tilfelle om kampendringer. Dersom klubben har med flere lag må dere selv sørge for at rett person står oppført på rett lag, med e-post og telefonnummer. NB! Denne personen trenger ikke være den samme som på påmeldingsskjemaet.