Fra lokal ilddåp til nasjonal arena

Altaturneringens spede begynnelse i 1982 ble regnet som en stor suksess - en suksess som har klart å holde tritt med tiden og utviklingen som fulgte med frem til i dag.

Etableringen i 1982 involverte 28 lag fra 11 ulike klubber, med en deltakermasse på omlag 400 personer. Når startskuddet går i disse dager har antall lag og deltakere mangedoblet seg siden starten, og vi hadde i 2015 hele 403 påmeldte lag! Med disse tallene kan Altaturneringen titulere seg som Nord-Norges største idrettsarrangement!

Sterke ildsjeler

Årsaken til suksessen har utvilsomt bakgrunn i den solide innsatsen som ble gjort av engasjerte initiativtakere som Åge Bang og Inge Ek. Tospannet stod bak Altaturneringen i en årrekke, og ved hjelp av John Gunnar Broks og Einar Helgesen klarte de å organisere et arrangement som har stått som et lokalt idrettshøydepunkt i over 30 år. I selskap med Norway Cup og Scandia Cup er Altaturneringen blant Norges eldste gjenlevende fotballturneringer, noe som understreker hvor viktig grunnlaget som ble lagt i 1982 var for videre utvikling.

34 utgaver av turneringen tilsvarer utallige arbeidstimer for dugnadsarbeidere som gjennom en årrekke har lagt ned frivillige krefter i arrangementet, både i speakertårn, mattelt og med krittvogn. Enkelte har bidratt som sikre ressurser siden debuten, hvor andre på sin side har arvet "vervene" av foreldre og andre familiemedlemmer.

Høydepunkt

For mange av de om lag 4000 som deltar, er turneringen et nasjonalt svar på Champions League - spesielt for de tilreisende. I snart 35 år har Altaturneringen stått som et symbol på sommer, sol og ekte idrettsglede. Særlig været trekkes fram som en vinnerfaktor når mange mimrer om sine opplevelser på banen. Årstallet 1992 assosieres derimot med en regntung og våt turnering, men som likevel føyde seg inn i rekken som et sportslig vellykket arrangement.

Utvikling

I løpet av 30 år har Altaturneringen klart å holde følge med tiden, og utviklet seg i tråd med nyvinninger og løsninger. Særlig på administrasjonsfronten har tidligere erfaring bidratt til godt organiserte og effektive løsninger. Datasystemer som etter hvert ble tilgjengelige har vært svært nyttig i forbindelse med påmelding, betaling, kamp- og baneoppsett. I 1991 begynte en betydelig digitalisering av turneringen, hvor kampresultatene ble registrert på data og tabellene ble regnet ut ved bruk av datamaskiner. Dette var et viktig bidrag i forbindelse med kontinuitet underveis!

Hjemmesiden som ble etablert i 1997 hjalp på sin side med markedsføringen av Altaturneringen, og stadig foretas endringer som gjør formidlingen effektiv og informativ. Flere baner har gjort det mulig å avvikle flere kamper samtidig, noe som har tillatt en større deltakermasse. I tillegg har dette løftet nivået på turneringen, noe som utvilsomt har sikret Altaturneringen et rykte som et solid og trygt idrettsarrangement med et sportslig og sosialt fokus. Mange av Altas grunnskoler og grendehus har gitt tak over hodet til tilreisende spillere, og dette kan anses som en forutsetting for turneringens utvikling.

I Alta IFs fotballgruppes årsberetning for 1982 omtales turneringen slik: "I sommer klarte vi endelig det som har vært snakket om i mange år. En skikkelig turnering for aldersbestemte lag. Siden det var første gang med en slik stor turnering, satset vi i første omgang på de aller yngste klassene: småpiker, piker, miniputt og lilleputter. Etter å ha sendt ut innbydelse til de fleste klubbene i Vest-Finnmark, syntes vi at påmeldingen var meget god. Kampene gikk på både lørdag og søndag, og vi hadde ordnet med overnatting og bespisning på Yrkesskolen. Her overnattet og spiste ca. 160 spillere og ledere. Første kamp gikk av stabelen lørdag 18. september kl. 09.00, og siste finalekamp avsluttet turneringen søndag 19. september kl. 16.15. Da hadde 28 lag fra 11 klubber med ca. 400 deltakere spilt ca. 60 kamper. Dette forteller litt om turneringens omfang. Avviklingen gikk stort sett etter den oppsatte timeplanen. Vårt største problem under avviklingen var å få tak i dommere nok, men dette løste seg etter hvert. Ellers var det en del detaljer som nok kunne ha vært planlagt bedre. Dette får vi ta til etterretning neste år. Våre egne lag gjorde nesten rent bord i alle klasser, så sportslig var dette en stor suksess for oss".

I 2012, 30 år senere, er fortsatt grunnpilaren den samme ved Altaturneringen. Den gjennomføres fortsatt på aldersbestemt nivå, men nå med deltakere på både gutte- og jentesiden i alle klasser fra mygg til junior. Deltakermassen er utvidet til å omfatte hele Nord-Norge, der det noen år har vært deltakere fra øvrige deler av landet og våre naboland. For å få gjennomført godt og vel 800 kamper er en avhengig av at turneringen gjennomføres på tre dager. Utfordringene i forhold til kamp- og baneoppsett har vokst i tråd med turneringens omfang, og det samme har hovedutfordringen fra 1982 – nemlig tilstrekkelig antall dommere. Likevel er det hvert år like moro å ta imot og ønske velkommen tusenvis av deltakere til årets største fotball-happening i fylket – nemlig Altaturneringen i fotball! Det er alltid spennende å se hvem som går av med de gjeveste titlene år etter år, og hvem som kommer ny på banen.