Regel skrotes

Selv om flere store turneringer bruker alderskontroll med legitimasjon, ble det litt for mye støy for oss rundt denne regelen.

Vi har et helt nytt regelverk i år der vi har latt oss inspirere av andre turneringer. Regelverket er som sagt helt nytt og vil få sin første test dette året. 

Etter mange spørsmål og tilbakemeldinger skroter vi herved regelen om alderskontroll. Vi hadde i utgangspunktet ikke tenkt å sjekke alle spillere, dette var heller tenkt som en kontroll om det skulle bli eventuelle protester inn mot dispensasjoner. 

 Vi får se om vi kan iverksette denne regelen neste år om vi ser behov. 

 Nå gleder vi oss til turnering! Bare timer igjen! Velkommen til Altaturneringen 2023!